34 ปี คืออายุเฉลี่ยของ Founder ผู้เริ่มต้นธุรกิจพันล้านดอลลาร์

401

รู้หรือไม่? “อายุ 34 ปี” คืออายุเฉลี่ยของ Founder ผู้ก่อตั้งเริ่มต้นธุรกิจพันล้านดอลลาร์! ที่สำคัญไม่ว่าจะเป็น Mark Zuckerberg, Jack Dorsey หรือ Bill Gates ทุกคนล้วนเริ่มต้นทำธุรกิจตั้งแต่ธุรกิจแรกไปจนถึงธุรกิจที่มีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ ในช่วงอายุนั้น!

Ali Tamaseb ผู้เขียนหนังสือ “Super Founders: What Data Reveals About Billion-Dollar Startups” กล่าวว่า เขาใช้เวลาหลายพันชั่วโมง หรือกว่า 4 ปี ในการรวบรวมข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต บทสัมภาษณ์ โปรไฟล์บน LinkedIn และ Crunchbase ซึ่งได้ข้อมูลทั้งหมดกว่า 30,000 รายการ จากทั้งบริษัทเอกชน บริษัทมหาชนที่มีมูลค่าพันล้านดอลลาร์ รวมถึงบริษัทต่าง ๆ ที่การเข้าซื้อกิจการทำให้ได้รับมูลค่ามากขึ้น

พบว่า “บริษัทที่มีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ ถูกก่อตั้งจากบุคคลที่มีช่วงอายุหลากหลาย บางคนอายุเพียง 18 ปี หรือบางคนก็มีอายุมากถึง 68 ปี ในช่วงที่พวกเขาเริ่มก่อตั้งบริษัท ซึ่งเมื่อเฉลี่ยแล้ว อายุ 34 ปี คืออายุเฉลี่ยของผู้ก่อตั้งธุรกิจสตาร์ทอัพที่มีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ ซึ่งหมายความว่า กว่าครึ่งหนึ่งของผู้ก่อตั้งธุรกิจมูลค่าดังกล่าว มีอายุเท่ากับหรือมากกว่านั้นตอนเริ่มต้น”

และเขายังพบว่า 2 ใน 3 ของผู้ก่อตั้งธุรกิจพันล้านที่มีอายุ 34 ปีขึ้นไป ได้เริ่มต้นธุรกิจอื่น ๆ มาก่อน นั่นหมายความว่า กว่าที่ธุรกิจพันล้านจะเกิดและเติบโตขึ้น ไม่ได้เกิดขึ้นแค่เพียงชั่วข้ามคืนหรือภายในไม่กี่วัน แต่ต้องใช้เวลาบ่มเพาะมาเป็นเวลานานกว่าจะขึ้นสู่ธุรกิจมูลค่าพันล้านดอลลาร์ได้ “พวกเขาทั้งหมดล้วนมีประวัติ และประสบการณ์การทำงานในแวดวงนี้มามากกว่าทศวรรษ” เขากล่าว

นอกจากนี้ สำหรับงานวิจัยในปี 2018 ที่ตีพิมพ์ใน Harvard Business Review ในวงกว้างกว่านั้น กลับพบว่า อายุเฉลี่ยของผู้ก่อตั้งธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ คือ “อายุ 45 ปี” โดยพิจารณาจากการเติบโตในช่วง 5 ปีแรก รวมถึงจากรายงานของ Harvard Business Review พบว่า ผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์การทำงานในอุตสาหกรรมเดียวกัน ที่เริ่มต้นธุรกิจมาอย่างน้อย 3 ปี มีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จมากกว่า 85%

อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะด้วยข้อมูลของ Tamaseb หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่กล่าวมา แสดงให้เห็นถึงว่า แม้จะมีความได้เปรียบเล็กน้อยสำหรับผู้ก่อตั้งธุรกิจรุ่นเยาว์ ในการสร้างบริษัทที่มีมูลค่ามากขึ้น แต่ก็อาจไม่มีอะไรสำคัญในทางของสถิติ ซึ่งหมายความว่า เมื่อพูดถึงการสร้างธุรกิจสตาร์ทอัพมูลค่าพันล้านดอลลาร์ “อายุอาจไม่สำคัญ” เท่า “ประสบการณ์” ที่สั่งสมมาตลอดการทำธุรกิจ ไม่ว่าจะเคยล้มเหลวมาก่อน หรือประสบความสำเร็จแล้วก็ตาม

ที่มา : https://cnb.cx/3GmOXKL