OTOP TOP THAILAND ของดีวิถีไทย EP11

อายุน้อยร้อยล้านแคมเปญพิเศษ OTOP TOP THAILAND ของดีวิถีไทยเราจะพาคุณผู้ชมเดินทางไปพบกับผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก ที่ต่อยอดจากผลิตภัณฑ์ผ้าเพิ่มมูลค่าเป็นสินค้าเฟอร์นิเจอร์ที่ผสมผสานงานบาติก  ส่งออกไปไกลถึงอเมริกา...

OTOP TOP THAILAND ของดีวิถีไทย EP10

อายุน้อยร้อยล้านแคมเปญพิเศษ OTOP TOP THAILAND ของดีวิถีไทยเราจะพาคุณผู้ชมเดินทางล่องใต้  ไปกันที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ดินแดนแห่งธรรมชาติ...

OTOP TOP THAILAND ของดีวิถีไทย EP9

อายุน้อยร้อยล้านแคมเปญพิเศษ OTOP TOP THAILAND ของดีวิถีไทยเราจะพาคุณผู้ชมเดินทางไปที่จังหวัดอุดรธานี เพื่อพบกับผลิตภัณฑ์ผ้าไทยย้อมครามเขียนเทียน...

OTOP TOP THAILAND ของดีวิถีไทย EP8

อายุน้อยร้อยล้านแคมเปญพิเศษ OTOP TOP THAILAND ของดีวิถีไทยเราจะพา ไปพบกับผลิตภัณฑ์ที่นำวัตถุดิบพื้นบ้านมาต่อยอดและแปรรูปกลายเป็นผลิตภัณฑ์...

OTOP TOP THAILAND ของดีวิถีไทย EP7

อายุน้อยร้อยล้านแคมเปญพิเศษ OTOP TOP THAILAND ของดีวิถีไทยเราจะพาที่อ.ด่านซ้าย จ.เลย เพื่อพบกับผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก...

ติดตามอายุน้อยร้อยล้าน

1,712,347แฟนคลับชอบ
146,388ผู้ติดตามติดตาม