depa องค์กรส่งเสริม SME ไทย ประยุกต์ใช้ดิจิทัล เพื่อรับโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ในยุค 5G

387

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล พัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการนำไปใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศ ตาม พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ.2560

โดยเฉพาะในยุค 5G การใช้ประโยชน์จากดิจิทัล เทคโนโลยี ไม่ได้อยู่เฉพาะแค่เรื่องของบุคคลธรรมดาทั่วไป แต่มันเป็นโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ซึ่งการมาของ 5G ทำให้ประเทศต้องพบกับกับการแข่งขันบนความสามารถในการแข่งขันชุดใหม่ โดยเฉพาะเรื่องการให้บริการด้านดิจิทัล ที่จะพบว่าผู้เข้ามาทำกิจการแข่งขันกันในประเทศไทยมากขึ้น เพราะโลกแห่งธุรกิจที่ไร้พรมแดน เราจึงเห็นแบรนด์ดิจิทัลเทคโนโลยีที่มีบริษัทตั้งอยู่ประเทศอื่น สามารถเข้ามาให้บริการในประเทศไทย รวมถึงนักธุรกิจดิจิทัลไทย หลายรายก็ก้าวไปสู่การให้บริการในระดับสากล

Depa จึงได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมด้านดิจิทัล เทคโนโลยี ให้กับ SMEs เพื่อสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการช่วยธุรกิจให้ได้มากที่สุด แม้แต่ในระดับการค้าที่เล็กที่สุดอย่าง ตลาดสด หาบเร่ แผงลอย ทาง depa ก็มีมาตรการส่งเสริม ผลักดันให้เข้าสู่การเป็นสังคมไร้เงินสด โดยการจัดหาเครื่องมือ เทคโนโลยี เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถ เพิ่มการค้าขายออนไลน์ เก็บเงิน การบริหารจัดการสต๊อคสินค้า ด้วยการเข้าไปร่วมมือกับดิจิทัล สตาร์ทอัพ ที่ให้บริการเกี่ยวข้องในด้านนี้ ไม่ว่าจะระบบการชำระเงินออนไลน์ ระบบPOS หรือหาเป็นเกษตรกรทาง depa ก็จะมีการนำเทคโนโลยีด้านการเกษตร อย่าง โดรนเข้ามา เพื่อช่วยในการลดต้นทุนและเพิ่มผลิตผลในด้านการเกษตรที่ดีขึ้น ซึ่งทุกอย่างที่ว่ามานี้ SME สามารถเข้ามารับบริการ หรือ สามารถใช้บริการ จับคู่ธุรกิจ ด้วยก็สามารถทำได้

ถึงแม้ depa จะเพิ่งเปิดให้บริการมาเพียง 3 ปี แต่มีการเติบโตขยับยาย ทั้งทางบุคคลากร และการขยายหน่วยงานไปยังส่วนภูมิภาค ปัจจุบันมีสาขาให้บริการใน 7 จังหวัด ที่จะช่วยขับเคลื่อนร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อดึงดูดและพัฒนาการลงทุนด้านดิจิทัล เพื่อให้สอดคล้องกับในยุคอุตสาหกรรมไทยที่ต้องปรับตัวให้ทันยุค

ในส่วนสาขาลาดพร้าว มีการให้บริการต่างๆที่น่าสนใจสำหรับ SME ดังนี้

  • Digital Co – Working Space เป็นพื้นที่ที่เปิดให้เหล่า ดิจิทัล สตาร์ทอัพ ได้เข้ามาใช้พื้นที่นั่งทำงานได้ หรือใช้เป็นพื้นที่ Pitching หากมีนักลงทุนสนใจ และยังสามารถใช้เป็นพื้นที่ที่สามารถเชิญ SME เข้ามารแนะนำให้รู้จัก ดิจิทัล เทคโนโลยี เป็นการทำ Business Matching พาคนที่ทำธุรกิจในทางส่งเสริมกันมาเจอกัน
  • Digital One-Stop Service  (DOSS)  เพื่อร่วมสร้างการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ส่งเสริมและสนับสนุนระบบนิเวศด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลอย่างครบวงจรที่ตึกทรู ดิจิทัล พาร์ค ซึ่งเป็นสถานที่ใจกลางเมือง ที่ตอบโจทย์วิถีการทำงานของคนยุคดิจิทัล ท่ามกลางสตาร์ทอัพและเทคคอมมูนิตี้
  • Big Data Analytic Service ให้บริการโดยนักเรียนทุนด้าน Data Science ที่ SME ที่ยังไม่เข้าใจหรือยังไม่รู้วิธีการใช้ Big Data สามารถเข้ามาขอใช้บริการได้ ซึ่งที่นี่รวยรวมข้อมูลไว้จากหลายหน่วยงาน เช่น ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว จากทั้งทาง ททท และ กรมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
  • Digital Transformation Fund การช่วยเหลืออุดหนุนในรูปแบบคูปอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล รวมถึงการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ SME ที่สนใจสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.depa.or.th/th/digitalservice/digital-transformation-fund/