ร้านค้าออนไลน์ อยากให้ลูกค้ามั่นใจ ต้องมีเครื่องหมาย DBD registered

621

การทำธุรกิจให้เติบโตไปข้างหน้า เราควรมีการยืนยันตัวตนในการทำธุรกิจ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและความมั่นใจให้กับทั้งคู่ค้าและลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งร้านค้าออนไลน์ที่หลายร้านไม่มีที่ตั้งร้านค้าอย่างชัดเจน ดังนั้นการจดทะเบียนการค้า ขึ้นเป็นนิติบุคคลกับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงยิ่งสำคัญที่จะช่วยยืนยันตัวตนของร้าน และเพื่อให้สามารถได้รับสิทธิและบริการจากทั้งภาครัฐและเอกชน เหมือนธุรกิจทั่วไป ไม่ว่าจะการกู้ การขอเงินทุนสนับสนุน และการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมธุรกิจต่างๆ  และในปัจจุบันนี้ยิ่งสะดวกขึ้นมาก เพราะสามารถเข้าไปลงทะเบียนออนไลน์ได้แล้วที่ http://bit.ly/378qpmQ

ภาพจาก เฟซบุ๊กแฟนเพจ กองธุรกิจบริการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มีประโยชน์อย่างไร?

  • สร้างความน่าเชื่อถือให้ลูกค้าในการซื้อสินค้า/บริการ  ความมีตัวตนของผู้ประกอบการ มีสถานที่ตั้งของสำนักงาน
  • ผู้ประกอบการสามารถขอรับเครื่องหมายรับรองผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ DBD Registered จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือ DBD Verified ซึ่งได้รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
  • ได้รับสิทธิ์ในการเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนด ซึ่งมีหลากหลายมากมายที่ช่วยให้ความรู้สำหรับทุกธุรกิจแบบครบวงจร

อยากได้สัญลักษณ์นี้บ้าง ต้องทำอย่างไร?

1. ตรวจดูก่อนว่า ธุรกิจของตัวเองเข้าข่ายที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือเปล่า? โดยมี 4 ประเภทธุรกิจ ดังนี้

 ธุรกิจที่มีการซื้อ/ขาย ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (ร้านออนไลน์)

  • ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต (ISP)
  • ผู้ให้บริการ Web Hosting
  • ผู้ให้บริการตัวกลางในการซื้อขายบนอินเตอร์เน็ต (พวก LAZADA, Kaidee, iTruemart ฯลฯ)

2. ทำเว็บไซต์ที่เราจะใช้ขายของให้เรียบร้อย อัพรูปสินค้า คำบรรยาย ราคา วิธีชำระเงิน และวิธีจัดส่งให้ครบ โดยจะสร้างเว็บไซต์ขึ้นมาเอง ไปจ้างคนทำเว็บให้ หรือเปิดร้านบนเว็บที่ให้บริการเป็นเว็บช็อปปิ้งสำเร็จรูปก็ได้

3. ทำเรื่องยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักงานเขตใกล้บ้าน หรือผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ http://bit.ly/378qpmQ

4. เมื่อจดทะเบียนผ่านแล้ว จึงทำเรื่องขอใช้เครื่องหมาย DBDregistered