Everest Business Camp หลักสูตรพัฒนาเจ้าของกิจการยุคใหม่ที่จะพาคุณ “เดินทาง เรียนรู้ และเติบโตไปด้วยกัน”

398

  • 3 Key หลักของการเดินทางสู่ยอดเขาครั้งนี้คือ Sustain (เมื่อเรามีธุรกิจเราจะรักษา และบริหารมันอย่างไร) Growth (ธุรกิจเดินทางมาถึงจุดหนึ่ง เราจะมีวิธีทำให้มันเติบโตอย่างไร) และ Exit (ธุรกิจเราโตแล้ว เราจะหาทางออกให้ตัวเราอย่างไร)
  • ในโลกธุรกิจเหมือนกับการเดินทางขึ้นภูเขา ยิ่งสูงยิ่งหนาว และคงจะดีมากถ้า มีเพื่อนร่วมทางที่เป็น Self-made Entrepreneur เหมือนกัน มาแลกเปลี่ยนมุมมอง ประสบการณ์ เพื่อ “เดินทาง เรียนรู้ และเติบโตไปด้วยกัน”
  • หลักสูตร Everest Business Camp เหมาะสำหรับ นักธุรกิจทุกๆ ท่านที่กำลังมีปัญหาจะโตก็ไม่โต ติด lock อะไรบางอย่าง หรือสภาพแวดล้อมธุรกิจกำลังถูก Disrupt หรือ Self-made SMEs ผู้ที่คิดว่าความรู้และประสบการณ์ที่มีมา อาจไม่เพียงพอสำหรับการเดินทางสู่เป้าหมาย ต้องการเติบโตแบบก้าวกระโดด และหาจุด Peace of Mind และต้องการเติมไฟให้กับธุรกิจของตัวเอง

การเป็นนักปีนเขาขึ้นสู่ยอดเขาสูง มีหลายคนทำสำเร็จและมีอีกหลายคนอาจล้มเหลว แต่ก็ยังคงเป็นมนต์ขลัง เป็นเป้าหมายที่รอใครอีกหลายคนมาพิสูจน์อีกมากมาย ในโลกธุรกิจ ก็เหมือนกับการเดินทางขึ้นภูเขาที่ยิ่งสูงยิ่งหนาว และคงจะดีมากถ้ามีเพื่อนร่วมทางที่เป็นผู้ประกอบการที่มี Passion และอุดมการณ์เดียวกันมาแลกเปลี่ยนมุมมอง ประสบการณ์ เพื่อ “เดินทาง เรียนรู้ และเติบโตไปด้วยกัน”

ปัจจุบันในโลกธุรกิจ มีผู้พ่ายแพ้มากกว่าผู้ชนะ แต่ก็ยังคงมีผู้ลงมาแข่งขันในสนามธุรกิจนี้เพิ่มขึ้นทุกวัน แล้วอะไรจะทำให้ SMEs  หน้าใหม่อย่างพวกเราอยู่รอดในกติกาที่เราอาจจะมีต้นทุนน้อยกว่า ข้อมูลน้อยกว่า และประสบการณ์ที่น้อยกว่า แต่ในทางกลับกันเรามีความมุ่งมั่นที่มากกว่า หลักสูตร Everest Business camp จึงได้จัดทำหลักสูตร Fast-Track Entrepreneur เพื่อสร้าง mindset ที่แข็งแกร่งและพัฒนาความเป็นมืออาชีพให้กับเจ้าของรุ่นใหม่ในประเทศไทย จะคอยเติมเต็มในเรื่องของ inspiration และ knowledge sharing ให้เป็นเครื่องมือติดอาวุธให้กับธุรกิจ และจะทำให้คุณได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์บริหารธุรกิจเชิงลึก รวมถึงการแก้ปัญหาและเทคนิคที่จะนำพาธุรกิจของคุณไปสู่เป้าหมาย

หลักสูตรพัฒนาเจ้าของกิจการยุคใหม่ Everest Business Camp มี 3 Key หลักของการเดินทางสู่ยอดเขาครั้งนี้ คือ Sustain – Growth – Exit

Sustain (เมื่อเรามีธุรกิจเราจะรักษา และบริหารมันอย่างไร)​ เพราะว่าในปัจจุบันผู้คนทั่วไปหันมาสนใจและใส่ใจกับสิ่งต่างๆ รอบตัวมากขึ้น อาจจะเรียกง่ายๆ ว่าบริษัทหรือองค์กรนั้นๆ นอกเหนือจากการสร้างกำไรต่อธุรกิจแล้ว ยังต้องรับผิดชอบต่อสังคม และถ้าหากทำกระบวนการนั้นๆ ได้สำเร็จ นอกจากกำไรจากการขายสินค้าหรือบริการแล้ว ยังได้ภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรหรือบริษัทอีกด้วย โดย Everest ต้องการที่ผู้ประกอบการยุคใหม่ รู้ถึงสถานการณ์ในปัจจุบัน และสามารถนำกลยุทธ์ต่างๆ มาปรับใช้ให้เข้ากับธุรกิจตัวเองได้ ที่สำคัญคือต้องชนะใจผู้บริโภคให้ได้ แถมยังเป็นเครื่องมือในการยืดอายุธุรกิจ พร้อมสร้างกำไรและความมั่นคงในระยะยาวให้กับธุรกิจได้

Growth (เมื่อธุรกิจเดินทางมาถึงจุดหนึ่ง เราจะมีวิธีทำให้มันเติบโตอย่างไร) หนึ่งในเป้าหมายหลักที่เจ้าของธุรกิจทุกคนต้องการจะทำให้สำเร็จนั้น ก็คือการทำให้บริษัท “เติบโต” อย่างต่อเนื่อง นอกจากธุรกิจที่ต้องโตแล้ว เจ้าของและคนในองค์กรจะต้องมีการพัฒนาตลอดเวลา จึงจำเป็นต้องหาไอเดีย ข้อคิด ประสบการณ์ใหม่ๆ ที่จะนำไปแชร์ บอกต่อคนในองค์กร ให้ปรับปรุงและพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน

Exit (เมื่อธุรกิจเราโตแล้ว เราจะหาทางออกให้ตัวเราอย่างไร เช่น IPO และ M&A) สำหรับผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจที่บริหารกิจการมาถึงจุดหนึ่ง บริษัทเติบโตมากขึ้น ก็คงเริ่มที่จะมองหาแหล่งเงินทุนหมุนเวียนเพื่อขยายกิจการ การนำกิจการเข้า IPO (Initial Public Offering) ก็เป็นอีกหนึ่งทางที่จะทำให้ธุรกิจของคุณเจอทางออก นอกจากนี้ความรู้เรื่องของ M& A (Mergers and Acquisitions) สำคัญเช่นกัน ในการเพิ่มศักยภาพและสร้างโอกาสเติบโตทางธุรกิจ และเป็นหนึ่งในมาตรการที่อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนพัฒนาตลาดทุนที่เจ้าของกิจการอีกมากมายต่างให้ความสนใจนั่นเอง

Everest Business Camp จึงเป็นคอร์สที่เหมาะสำหรับ Self-made SME ทุกท่านที่เหนื่อยล้า ต้องการไฟในการทำธุรกิจ อาจจะความรู้และประสบการณ์ที่มีมาไม่เพียงพอสำหรับการเดินทางสู่เป้าหมาย ถ้าต้องการสร้างธุรกิจให้เติบโตแบบก้าวกระโดด ต้องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพิ่มเติม และแรงบันดาลใจในเรื่องการประกอบธุรกิจ หรือต้องการ Idea ใหม่ๆ จากคนรุ่นใหม่ในการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ หรือในขณะนี้ธุรกิจของท่านกำลังประสบกับปัญหา เช่น ไม่โต ติดล็อค หรือถูก Disrupt จากสิ่งต่างๆ หลักสูตรพัฒนาเจ้าของกิจการยุคใหม่ “EVEREST” โดยมหาวิทยาลัยศรีปทุม ช่วยคุณได้!