I Can Read Thailand เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษด้วยระบบ Phonic หลักสูตรแรกของโลก

1768

อ่านออกเขียนได้นั้นยังไม่พอ เพราะเด็กยุคใหม่ปัจจุบันต้องพูดชัด สำเนียงดี อ่านคล่องเพื่อที่จะสื่อสารกับคนทั่วโลกได้รู้เรื่อง

  • ต้องทำให้คนในองค์กรเชื่อในหลักสูตรว่านี่คือหลักสูตรที่ดีที่สุด เพื่อที่จะได้ถ่ายทอดออกไปสู่ลูกค้า
  • ต้องมั่นใจในสิ่งที่เราจะทำ และลงมือทำอย่างจริงจังเพื่อแสดงให้คนอื่นเห็นว่า อายุไม่ใช่อุปสรรคในการเป็นผู้บริหาร

I Can Read Thailand เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษด้วยระบบ Phonic หลักสูตรแรกของโลก ถูกคิดค้น และทำการวิจัยโดยนักจิตวิทยาการศึกษาสำหรับเด็กโดยเฉพาะ เน้นสร้างทักษะ สมาธิ พัฒนาการ และทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษที่สำคัญคือ สามารถออกเสียง สนทนาได้อย่างถูกต้อง

แล้ว Phonic มันคืออะไรกันแน่? Phonic ก็คือวิธีการออกเสียงภาษาอังกฤษโดยใช้หลักการถอดรหัสเสียง และการผสมเสียงตัวอักษรภาษาอังกฤษ ที่จะทำให้ผู้เรียนเข้าใจเสียงที่แท้จริง และออกเสียงได้อย่างถูกต้องมากที่สุดนั่นเอง

ก่อนที่จะมาเป็นเจ้าของกิจการร้อยล้าน I Can Read Thailand ได้ คุณอุ้ม ปาณิศา ชัยคณารักษ์กูล ผู้บริหารสถาบัน ต้องเจอกับปัญหา ความกดดัน และดูถูกจากผู้บริหารชาวต่างชาติที่เป็นเจ้าของหลักสูตรมากมายเลยทีเดียว เนื่องจากเขามองว่าคุณอุ้มอายุยังน้อย ประสบการณ์ก็ยังมีไม่มากพอ ไม่เชื่อว่าจะสามารถทำสถาบันสอนภาษาออกมาได้ด้วยซ้ำ คุณอุ้มเล่าว่าถึงกับร้องไห้ออกมาในที่ประชุมเลยทีเดียว

คุณอุ้ม อาศัยความมั่นใจในหลักสูตรที่ได้มาว่าเป็นหลักสูตรที่ดีที่สุดในโลก พร้อมพิสูจน์ตัวเองด้วยการทำงานอย่างหนัก ทำทุกอย่างด้วยตัวเอง เพื่อแสดงให้เห็นว่าอายุเพียง 26 ก็สามารถทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอน

นอกจากนี้ยังต้องพิสูจน์กับคนไทยอีกว่าหลักสูตรที่ใช้หลักการ Phonic สามารถที่จะสอนเด็กวัยเล็กให้สามารถอ่านออก และออกเสียงได้อย่างถูกต้อง พร้อมทำให้คนไทยคุ้นเคย และเชื่อมั่นในหลักสูตรให้มากที่สุด

แต่การทำให้คนไทยรู้จักจริง ๆ แล้วก็ยังไม่ยากเท่าการที่ ต้องทำให้คนในองค์กรเชื่อในหลักสูตรว่านี่คือหลักสูตรที่ดีที่สุดจริง ๆ เพราะบุคลากรในองค์กรทุกคนต้องเชื่อก่อน จึงจะถ่ายทอดสิ่งดี ๆ เหล่านี้ออกไปให้ลูกค้าได้อย่างเต็มที่

จุดเริ่มต้นของธุรกิจคือการผ่านด่านพิสูจน์ตัวเองในหลาย ๆ ด่าน ทั้งกับครอบครัว ด้วยการขอเริ่มต้นทำเอง บริหารเอง ตั้งแต่เพิ่งเริ่มเรียนจบ ด้วยอายุเพียง 26 ปี รวมถึงการทำสัญญาร่วมกับผู้บริหารชาวต่างชาติ เจ้าของหลักสูตร และนอกจากนี้ยังต้องพิสูจน์สถาบันของตัวเองกับคนไทยที่ยังไม่ค่อยรู้จัก Phonic สุดท้ายก็ผ่านมันมาได้ด้วยความเชื่อ คุณอุ้มเชื่อมั่นในหลักสูตร เชื่อมั่นในตัวเอง ว่าสามารถทำได้ สามารถพัฒนา ปัจจุบันจึงขยายสาขาไปทั่วประเทศไทยได้ กว่า 24 สาขา