มีเจ้านายเป็นคน Introvert อาจจะดีกว่าที่คิด

472

การเป็นคน Introvert ชวนคุยไม่เก่ง เข้าสังคมไม่เก่ง ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นคนเก็บตัว พูดไม่เก่ง มีปัญหาในการเข้าสังคม หรือขาดตกบกพร่องในทักษะใด ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการทำงาน แต่ในขณะเดียวกันหลายคนกลับตัดสินไปแล้วว่า พวกเขาไม่เหมาะกับการทำงานร่วมกับคนอื่น โดยเฉพาะการเป็น “เจ้านาย” ที่ควรมีทักษะในการพูด เจรจา ชอบเข้าสังคม ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ตรงข้ามกับคนเป็น Introvert อย่างสิ้นเชิง

ทุกคนมีความสามารถในแบบของตัวเอง แม้คนเป็น Introvert จะไม่ได้พูดคุยเก่งได้เท่าคนเป็น Extrovert แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจะไม่มีภาวะผู้นำ กลับกันอาจดีกว่าที่คิดก็ได้ เพราะการเป็นผู้นำไม่ได้ขึ้นอยู่กับบุคลิกหรือคุณสมบัติเหล่านั้นอย่างเดียว แต่ยังต้องมีทักษะอื่น ๆ ประกอบร่วมด้วย ซึ่งคนเป็น Introvert ทุกคนต่างมีทักษะหลายอย่างที่เป็นทักษะที่จำเป็นต่อการเป็นผู้นำ และบางทักษะกลับเป็นทักษะที่คน Extrovert ขาดไปเสียด้วยซ้ำ

1.มีทักษะการฟังที่ดี

“การฟัง” ถือเป็นหนึ่งในทักษะความเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดและฝึกฝนน้อยที่สุด หลาย ๆ คนไม่ว่าจะเป็นพนักงาน หรือแม้แต่ตัวคนเป็นเจ้านายเองอาจคิดว่า คนเป็นผู้นำต้องมีทักษะการพูดที่ดี จะต้องมีพูดเก่ง และมีคำตอบให้ทุกคนเสมอ ซึ่งไม่จริงเสียทีเดียว

เพราะในความเป็นจริง หากมีแต่ทักษะการพูด แต่บกพร่องทักษะการฟัง คน ๆ นั้นก็ไม่เหมาะกับการเป็นผู้นำใคร ผู้นำหรือเจ้านายที่ดีควรเป็น “ผู้ฟังที่ดี” ด้วย เพราะการเปิดรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น ๆ จะช่วยให้คนเป็นเจ้านายมีส่วนร่วมกับผู้อื่นมากขึ้น สามารถรวบรวมข้อมูล เข้าใจสถานการณ์ และตัดสินใจบางอย่างได้ดีขึ้น

2. มีทักษะในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่น่าเชื่อถือ

คนเป็น Introvert มักชอบศึกษาหาข้อมูลหรือข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่สนใจ ทั้งมาจากงานวิจัย ความคิดเห็น ประสบการณ์ หรือแม้แต่ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ เพื่อนำมาใช้ประกอบการตัดสินใจ ในขณะที่คน Extrovert มักชอบรวบรวมข้อมูลผ่านการพูดคุยกับคนอื่น

แน่นอนว่าแนวทางทั้งสองมีประโยชน์ แต่สำหรับการรวบรวมข้อมูลแบบคน Introvert จะเปิดโอกาสให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำมากกว่า เนื่องจากข้อมูลเหล่านั้นมักได้รับการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้น ๆ แล้ว ว่าเป็นความจริงและเชื่อถือได้

3.มีเหตุผลและไม่ใช้อารมณ์

เพราะสถานการณ์โดยรวมของคนเป็นเจ้านายมักเจอกับความตึงเครียดและแรงกดดัน หากโต้ตอบหรือตอบสนองต่อสิ่งต่าง ๆ ในทันที อาจทำให้ตัดสินใจด้วยอารมณ์มากกว่าเหตุผล ซึ่งจะนำไปสู่ข้อผิดพลาดทางธุรกิจมากมาย ในขณะเดียวกัน โดยธรรมชาติของคนเป็น Introvert จะไม่ใช่คนที่โต้ตอบในทันที แต่พวกเขามักหยุด ฟังผู้อื่น รวบรวมข้อมูล และคิดทบทวนถึงเรื่องราวต่าง ๆ ก่อน แล้วค่อยโต้ตอบอย่างมีเหตุผล ซึ่งนี่ถือเป็นอีกหนึ่งทักษะที่คนเป็นผู้นำทุกคนควรมี

4.ไม่ฟุ้งซ่านหรือถูกกระตุ้นจากสิ่งเร้าที่ทำให้เกิดข้อผิดพลาด

หนึ่งในทักษะของคนเป็น Introvert ที่เรียกว่าเป็นทักษะที่สำคัญต่อการเป็นผู้นำ คือ เป็นคนที่มักจดจ่อและมุ่งเน้นไปที่งานที่ทำอยู่ ไม่ค่อยฟุ้งซ่านหรือไขว้เขวเมื่อถูกกระตุ้นจากสิ่งเร้ารอบข้าง ทั้งจากคนและสิ่งต่าง ๆ ที่อาจรบกวนสมาธิ ซึ่งทำให้พวกเขาสามารถจัดการกับการทำงาน และการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ที่สำคัญด้วยการเป็นคนที่คิดไตร่ตรอง รอบคอบ มุ่งเน้นแผนยุทธศาสตร์ และการวิจัย ก็ถือเป็นการช่วยให้คน Introvert สามารถหลีกเลี่ยงจากข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงานหลายอย่างพร้อมกันได้ดียิ่งขึ้น

ดังนั้น หากคุณคิดว่าตัวเองเป็นคน Introvert อย่าเพิ่งคิดว่าตัวเองไม่เหมาะกับการเป็นผู้นำหรือเจ้านายใคร จงยอมรับบุคลิกความเป็นตัวเองนั้น หากคุณต้องรับบทเป็นเจ้านาย อย่าหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบหากนั่นคือสิ่งที่คุณชอบหรือต้องทำ เพราะถึงแม้คุณจะไม่ได้พูดเก่ง เข้าสังคมเก่ง แต่คุณยังมี “จุดแข็ง” ที่โดดเด่นมากมาย แถมยังเป็นจุดแข็งที่สำคัญต่อการเป็นผู้นำเสียด้วย

ในขณะเดียวกัน สำหรับคนที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชาก็เช่นกัน หากคุณมีเจ้านายที่เป็น Introvert อย่าเพิ่งตัดสินไปก่อนว่า พวกเขาไม่เหมาะกับการเป็นเจ้านายของคุณ ให้ลองเปิดใจมองจุดแข็งหรือข้อดีอื่น ๆ ของพวกเขาที่มีประโยชน์ต่อการทำงาน อย่างเช่น ทักษะข้างต้น แล้วจะรู้ว่า จุดด้อยของพวกเขานั้น เป็นเพียงจุดเล็ก ๆ ที่ไม่ส่งผลต่องาน และพวกเขาก็สามารถเป็นเจ้านายที่ดีในแบบที่พวกเขาเป็น

ที่มา :