Marketing 5.0 สนองความต้องการของลูกค้า

351

สังคมไทยได้ผ่านยุค 4.0 ไปแล้ว ในปี 2019 นี้  มีหลายสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปมากมาย ทั้งเทคโนโลยี วิธีการทำการตลาด ในรูปแบบต่างๆ ดังนั้นเราจึงมี 3 วิธีการทำการตลาดในยุค 5.0 มานำเสนอให้กับทุกคน เพื่อที่จะได้ตอบโจทย์ลูกค้าและเข้าใจกับความต้องการของลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น

– เข้าถึงลูกค้าได้ตรงกลุ่ม

คือการทำการตลาดที่เจาะกลุ่ม ไม่ทำการตลาดเพื่อคนหมู่มากหรือการทำการตลาดแบบ Mass เดี๋ยวนี้เราจะเจอคอนเทนต์ที่เจาะกลุ่มมากขึ้น เช่น คอนเทนต์เพื่อผู้สู้วัย คอนเทนต์เพื่อการเลี้ยงลูกแบบคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว

– สร้างความสะดวกสบายและประสบการณ์ที่ดี

เช่น ร้าน Pomelo ร้านขายเสื้อผ้าออนไลน์ที่มีเสื้อผ้าให้เลือกมากว่า 10,000 แบบ แต่การขายออนไลน์ก็จะมีข้อเสีย ลูกค้าใหม่ไม่มั่นใจลองไซส์ไม่ได้หรือไม่ได้สัมผัสเนื้อผ้า Pomelo เลยตัดสินใจเปิดหน้าร้านเพื่อให้ลูกค้าที่จะสั่งซื้อได้มาลองเสื้อผ้าหรือมาจับเนื้อผ้าก่อน เพื่อจัดการปัญหาข้อเสียของออนไลน์ และเพื่อความสะดวกสบาย สั่งออนไลน์จะมารับของที่หน้าร้านก็ได้ หรือสั่งหน้าร้านจะให้ส่งไปที่บ้านก็ได้ ทำให้ทุกอย่างลื่นไหลไม่สะดุด

– เก็บข้อมูล Data เพื่อนำมาใช้ประโยชน์

จำเป็นที่สุด! ต้องขอเบอร์โทรกับ E-mail ลูกค้าไว้ เพื่อเอามาทำโฆษณาหลอกหลอน และควรแยกประเภทไว้ด้วยว่าได้ข้อมูลลูกค้านั้นได้มาจากไหน ได้มาจากการเล่นเกมส์ หรือได้มาจากการลงทะเบียน เพื่อรู้พฤติกรรมลูกค้า หรือถึงจะไม่ได้ใช้ตอนนี้ก็ต้องขอเก็บไว้เพื่อใช้ในอนาคตได้ “Data is a new oil”