ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลงานประกาศรางวัล Thailand Health and Beauty Awards x อายุน้อยร้อยล้าน 2022

1216

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล ในงานประกาศรางวัล “Thailand Health and Beauty Awards x อายุน้อยร้อยล้าน 2022” รางวัลที่สุดของธุรกิจสุขภาพและความงามระดับประเทศ ประจำปี 2022

รางวัลในหมวด The Masterpiece

1.รางวัล THE MASTERPIECE BUSINESS OF SKINCARE ได้แก่

 • SEWA
 • Q  RUSSAKARN
 • VIV SKIN
 • WINK WHITE

2.รางวัล THE MASTERPIECE BUSINESS OF COSMETICS ได้แก่

 • CHO COSMETICS
 • SRICHAND

3.รางวัล THE MASTERPIECE BUSINESS OF SUPPLEMENTS ได้แก่

 • KIMBERLITE
 • AMADO

4.รางวัล THE MASTERPIECE BUSINESS OF AESTHETIC CLINIC ได้แก่

 • MASTERPIECE HOSPITAL
 • UD CLINIC
 • IDOLI CLINIC

5.รางวัล THE MASTERPIECE BUSINESS OF SUPPLEMENTS & COSMETICS ได้แก่

 • UZI

6.รางวัล THE MASTERPIECE BUSINESS OF SUPPLEMENTS FOR MUM ได้แก่

 • JESSIE MUM

7.รางวัล THE MASTERPIECE BUSINESS OF HEALTH AND BEAUTY MANUFACTURER ได้แก่

 • REVOMED THAILAND

8.รางวัล THE MASTERPIECE BUSINESS OF WELLNESS ได้แก่

 • DIVANA

9.รางวัล THE MASTERPIECE BUSINESS OF HAIR & BODY ได้แก่

 • DR.ORN MEDICAL HAIR CLINIC

10.รางวัล THE MASTERPIECE OF INFLUENTIAL COLLAGEN ได้แก่

 • CHAME’

11.รางวัล THE MASTERPIECE OF INFLUENTIAL CEO ได้แก่

 • คุณวาสนา อินทะแสง CEO จาก REVOMED THAILAND
 • คุณปิยธิดา บำรุงรักษ์ CEO จาก THE NA THAILAND
 • คุณวิรันพัชร  ชินภัคธนัชศิริ CEO จาก AURA BLUE
 • ดร.​ ตรี​ชฎา​ ใจ​สบาย CEO จาก TREECHADA
 • คุณศิริรัตน์ กิจพ่อค้า CEO จาก MANA THAILAND
 • คุณนิชกานต์ แก้วมีสี CEO จาก CHAMAR
 • คุณขวัญชนก ทวนวิจิตร CEO จาก WINK WHITE
 • คุณวรัตน์พล วรัทย์วรกุล CEO จาก THE ICON GROUP

รางวัลในหมวด BEST QUALITY BUSINESS

1.รางวัล BEST QUALITY BUSINESS OF COSMETICS ได้แก่

 • MERREZCA

2.รางวัล BEST QUALITY BUSINESS OF HEALTH AND BEAUTY MANUFACTURER ได้แก่

 • MARK BIOTECH
 • YOU TAI
 • DERMA HEALTH
 • ZEN BIOTECH

3.รางวัล BEST QUALITY BUSINESS OF SUPPLEMENTS ได้แก่

 • ACTIVA HEALTHCARE

4.รางวัล BEST QUALITY BUSINESS OF SUPPLEMENTS ได้แก่

 • INDEEM
 • PANANCHITA
 • CHAME’

5.รางวัล BEST QUALITY BUSINESS OF HAIR AND BODY ได้แก่

 • JHAIR SERUM

6.รางวัล BEST QUALITY BUSINESS OF AESTHETIC CLINIC ได้แก่

 • NITIKARN CLINIC
 • OHM CLINIC

รางวัลในหมวด RISING STAR BUSINESS

1.รางวัล RISING STAR BUSINESS OF SKINCARE ได้แก่

 • MUME’
 • FYODORA
 • MEDIRAL ORGANIC

2.รางวัล RISING STAR HEALTH AND BEAUTY MANUFACTURER ได้แก่

 • NAPAT PACKAGING

3.รางวัล RISING STAR BUSINESS OF SUPPLEMENTS ได้แก่

 • VICTORIA BRAND
 • AVILA
 • WANDO
 • DA COLLA C

4.รางวัล RISING STAR BUSINESS OF AESTHETIC CLINIC ได้แก่

 • WICHANYA CLINIC

5.รางวัล RISING STAR BUSINESS OF HAIR & BODY ได้แก่

 • CHERE BELLE INTENSIVE MASK

6.รางวัล RISING STAR CEO OF HEALTH AND BEAUTY BUSINESS ได้แก่

 • คุณทิวากร อินตา CEO จาก BAITONG BEDDING SHOP
 • คุณพรศักดิ์ เจียมสว่างพร CEO จาก BEQ GROUP
 • คุณพีรยุทธ มั่งคั่ง CEO จาก S-Mart ANTI-AGING WELLNESS CENTER
 • คุณสุมาลี เลิศวิลัย CEO จาก MAHAHENG 999
 • คุณ ธัญดา สันติสุขสม CEO จาก F.C.88 COSMETICS
 • คุณสุวพัชญ์ อิทธิพหลภัสร์ CEO จาก TIARA  COSMETICS

7.รางวัล RISING STAR CEO OF FASHION FOR KIDS BUSSINESS ได้แก่

 • คุณจิรฉัตร พรมสิทธิ์ CEO จาก ARPANETGIRL