ทิม คุก กล่าว การเขียนโค้ดเป็นภาษาที่สำคัญที่สุดที่เรียนรู้ได้ ควรให้เด็กเรียนตั้งแต่ชั้นประถม!

78

ทิม คุก CEO บริษัท Apple กล่าวว่า เด็กทุกคนควรได้รับการเรียนเขียนโค้ดตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา เป็นภาษาที่สำคัญที่สุดที่ทุกคนจะสามารถเรียนรู้ได้!

เขาได้เสริมให้เห็นถึงความสำคัญของทักษะการเขียนโค้ดหรือเขียนโปรแกรมเพิ่มเติมว่า “ผมคิดว่าทุกคนควรเรียนรู้การเขียนโปรแกรมก่อนที่จะเรียนจบชั้นมัธยมศึกษา และคิดว่าควรบรรจุลงในหลักสูตรตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาเลยด้วยซ้ำ” แถมเขายังมองว่า “การเขียนโค้ดเป็นภาษาสากลเพียงภาษาเดียวที่สามารถสื่อสารได้ทั่วโลก”

แน่นอนว่าภาษาแม่หรือภาษาสากลเป็นภาษาที่สำคัญต่อการสื่อสารมากกว่า แต่ ทิม คุกมองว่าภาษาโปรแกรมนั้นจะเป็นหนึ่งในวิธีการใช้ประโยชน์เสริมจากความคิดสร้างสรรค์ของตัวคุณเอง

เขาจึงได้พยายามส่งเสริมให้มีการบรรจุหลักสูตรการเขียนโปรแกรมเข้ากับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พร้อมชูให้เป็นวิชาหลักเช่นเดียวกันกับวิชาคณิตศาสตร์และประวัติศาสตร์ แถมในช่วยกลางปีที่ผ่านมาเขายังได้รวบรวมผู้นำและนักธุรกิจกว่า 500 ราย เพื่อออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลสหรัฐฯ ปรับปรุงหลักสูตรขั้นพื้นฐานให้มีหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ให้ได้เลือกเรียนด้วย

“สหรัฐอเมริกาเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีของโลก แต่กลับมีเพียง 5% ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่เรียนหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งมันไม่ควรที่เป็นเช่นนี้ ที่ผ่านมาเราคิดค้นคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล อินเทอร์เน็ต และสมาร์ทโฟน และตอนนี้ถือเป็นความรับผิดชอบของเราที่จะเตรียมการให้คนรุ่นใหม่กลายเป็นความหวังใหม่ของอเมริกา”

ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแรงงานประเมินว่าภายในปี 2569 สหรัฐฯ กำลังจะเผชิญปัญหาขาดแคลนวิศวกรซอฟต์แวร์กว่า 1.2 ล้านคน นี่จึงเป็นหนึ่งในเหตุผลที่สำคัญว่าทำไมการเรียนเขียนโปรแกรมจึงเป็นเรื่องสำคัญ ทั้งนี้ไม่ว่าจะตอนนี้หรือในอนาคตเทคโนโลยีก็กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์ทุกคน แถมยังเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ในทุกๆ วัน ดังนั้นสำหรับประเทศไทยเองก็ควรที่จะส่งเสริมเรื่องการเขียนโปรแกรมเช่นเดียวกัน หรือสำหรับใครที่สนใจก็สามารถหาเรียนรู้เพิ่มเติมจากคอร์สเรียนหรืออินเทอร์เน็ตเองได้ คิดว่าจะสามารถช่วยเพิ่มทักษะและเปิดโอกาสหลายๆ อย่างให้กับทุกท่านได้อย่างแน่นอน

ที่มา : https://bit.ly/3EqhTmw