“มันมีแต่จะบั่นทอนจิตใจมากกว่าสร้างสมดุล” Work-Life Balance คำนิยามที่ Jeff Bazos ไม่เคยใช้

425

“ผมมักถูกถามเกี่ยวกับความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานอยู่ตลอดเวลา ความเห็นของผมคือ มันเป็นวลีที่บั่นทอนจิตใจมีแต่จะทำให้ร่างกายอ่อนแอมากกว่าสร้างสมดุล เพราะมันเป็นการจัดแบ่งที่เข้มงวดเคร่งครัดเกินไป”

บางครั้งการทำงานมากไป อาจไม่ส่งผลดีต่อชีวิตส่วนตัว สุขภาพ ไปจนถึงความสัมพันธ์ต่าง ๆ ทำให้หลายคนมักยึดตามนิยามที่ว่า Work-Life Balance และพยายามมองหาความสมดุลของชีวิตส่วนตัวและการทำงาน

Jeff Bazos มหาเศรษฐีระดับโลก ผู้ไม่เคยใช้นิยามนี้ในชีวิต เพราะเขาคิดว่า ความสมดุลของชีวิตและการทำงานไม่มีอยู่จริง กลับกันแท้จริงแล้วมันคือ “วงกลม” ที่ควรทำไปพร้อม ๆ กัน ไม่สามารถแยกมันออกจากกันได้ โดยเขาเคยกล่าวในงานที่จัดโดยบริษัทแม่ของ Insider เมื่อปี 2018 ว่า “พนักงานใหม่ของ Amazon ไม่ควรมองว่างานและชีวิตเป็นการสร้างสมดุล แต่ควรมองว่ามันเป็นส่วนที่เมื่อรวมเข้ากันแล้วจะมีประสิทธิภาพมากกว่า”

สำหรับเขาเขาชอบคำว่า “Work-Life Harmony” มากกว่า “Work-Life Balance” ซึ่งมีความหมายว่า “ชีวิตและการทำงาน ผสมผสานเป็นหนึ่งเดียวกัน” เพราะเขามองว่าการทำงานและชีวิตส่วนตัวไม่ควรเป็นสิ่งที่แยกออกจากกัน ไม่ว่าชีวิตส่วนตัวของคุณจะเป็นอย่างไร สุดท้ายแล้วก็จะส่งผลกระทบไปถึงการทำงานอยู่ดี หรือไม่ว่าการทำงานของคุณจะดีหรือไม่ดี สุดท้ายก็ส่งผลถึงคุณตอนอยู่ที่บ้านได้เหมือนกัน

อย่างตัวเขาเอง ก็ไม่เคยแบ่งแยกชีวิตส่วนตัวและการทำงานออกจากกัน แต่เขามักทำมันทั้งสองอย่างแบบผสมผสานกันไป เช่น ถ้าเขาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอยู่ที่บ้าน เมื่อไปที่ทำงานเขาก็จะนำพลังบวกที่มีไปทำงานด้วยแบบมีความสุข หรือถ้าเขามีความสุขในการทำงาน หรือรู้สึกว่าตัวเองทำงานได้มีประสิทธิภาพ ได้สร้างคุณค่าบางอย่าง เมื่อเขากลับบ้าน เขาก็จะกลับไปพร้อมกับความรู้สึกที่ดีและพลังอันยิ่งใหญ่

ที่มา : CNBC

การสร้างสมดุลสำหรับเขา ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหา แต่กลับสร้างปัญหาและความเครียดมากกว่า หากยึดติดกับคำว่า “สมดุล” มากเกินไป เพราะมันจะทำให้มัวแต่โฟกัสว่าต้องสมดุล ต้องไม่มีอะไรมากหรือน้อยกว่ากัน จนบางครั้งเมื่อทำไม่ได้อย่างที่ต้องการ กลายเป็นว่ายิ่งรู้สึกไม่ดีและกดดัน ซึ่งอาจส่งผลให้ชีวิตในทุก ๆ ด้านแย่ลงกว่าเดิม

ซึ่งเขายังบอกกับพนักงายของเขาอีกว่า “ควรหยุดพยายามหา ‘ความสมดุล’ ในชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทำงานได้แล้ว” สำหรับเขาการผสมผสานความสัมพันธ์ของทั้งสองสิ่งเข้าด้วยกัน ให้มันเดินไปด้วยกันในเส้นทางเดียวกัน ย่อมดีกว่าพยายามรักษาสมดุลในรูปแบบเส้นขนานที่ไม่มีวันมาบรรจบกันได้ เพราะเขาเชื่อว่า ถ้าชีวิตส่วนตัวดี เราจะมีกำลังใจในการทำงาน หรือทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ต่อไปได้ ในขณะเดียวกัน ถ้าเราสามารถมีความสุขในการทำงานได้ ก็จะส่งผลให้ชีวิตส่วนตัวมีความสุขด้วยเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม นี่เป็นเพียงตัวอย่างแนวคิดของ Jeff Bazos รวมถึงความคิดเห็นของเขาที่มีต่อคำว่า “Work-Life Balance” ซึ่งแนวคิดดังกล่าว ยังเป็นแนวคิดที่เขาพยายามสอนพนักงานและผู้บริหารระดับสูงใน Amazon แม้เขาจะไม่เห็นด้วยกับการสร้างสมดุล ก็ไม่ได้หมายความว่าคำนิยามนี้ผิด แต่ละคนมีความคิด ความเชื่อ ความรู้สึก รวมถึงแนวทางการใช้ชีวิตที่ต่างกัน ไม่ว่าคุณจะยึดตามคำนิยามหรือแบบแผนใด จะเห็นด้วยกับเขาหรือไม่ ไม่สำคัญเท่าคุณได้ทำสิ่งที่ต้องการและทำสำเร็จแล้วหรือยัง?

ที่มา :